نام کاربری : کلمه عبور :
HSE ACADEMY HSE ACADEMY دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
دوره ششم نیمه حضوری مهندسی ایمنی بهداشت محیط زیست

شماره تماس :
021-88966826 _ دفتر آکادمی HSE
021-88981872 _ دفتر دانشگاه تهران
پست الکترونیک :
hsecourse@moravejan.com
آدرس :
خیابان انقلاب خیابان 16 آذر - خیابان پورسینا-پلاک 15