نام کاربری : کلمه عبور :
HSE ACADEMY HSE ACADEMY دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
دوره ششم نیمه حضوری مهندسی ایمنی بهداشت محیط زیست

عناوین دروس دوره نیمه حضوری


مقطع مقدماتی
ردیف نوع درس عنوان دوره ها مدت زمان آموزش
1 بهداشت حرفه ای عوامل زیان آور فیزیکی 36 ساعت
عوامل زیان آور شیمیایی
عوامل ارگونومیک
2 اصول ایمنی اصول ایمنی 8 ساعت
3 حفاظت از حریق تئوری حریق 8 ساعت
4 آلودگی های زیست محیطی آلودگی آب 32 ساعت
آلودگی هوا
آلودگی خاک
5 استانداردهای ایمنی، بهداشت و محیط زیست استانداردهای ایمنی، بهداشت و محیط زیست 12 ساعت
6 ارزیابی و مدیریت ریسک(مقدماتی) مبانی مدیریت ریسک 12 ساعت
7 سیستم مدیریت HSE الزامات و مستندسازی سیستم‌های مدیریت HSE 24 ساعت
8 مدیریت رویداد مدیریت رویداد 12 ساعت
9 بهداشت روان بهداشت روان 8 ساعت
10 کمک های اولیه کمک های اولیه 12 ساعت
11 کنترل عملیات مقدماتی تجهیزات حفاظت فردی(PPE) 12 ساعت
ایمنی داربست و کار در ارتفاع 8 ساعت
ایمنی برق 8 ساعت
ایمنی ماشین های ابزار و ابزارآلات 8 ساعت
جمع کل مدت زمان آموزش 200 ساعت

مقطع پیشرفته
ردیف نوع درس عنوان دوره ها مدت زمان آموزش
1 ارزیابی و مدیریت ریسک HAZOP 28 ساعت
PHAST
FTA
FMEA
2 ممیزی سیستم مدیریتHSE ممیزی سیستم مدیریتHSE 24 ساعت
3 مدیریت شرایط اضطراری(EMP) مدیریت شرایط اضطراری(EMP) 12 ساعت
4 مدیریت HSE پیمانها و تدوین HSE Plan مدیریت HSE پیمانها 16 ساعت
تدوین HSE Plan
5 سیستم های مجور کار(PTW) سیستم های مجور کار(PTW) 8 ساعت
6 ارزیابی اثرات زیست محیطی(EIA) ارزیابی اثرات زیست محیطی(EIA) 12 ساعت
7 مدیریت پسماند و تصفیه فاضلاب روشهای جمع آوری و تصفیه فاضلاب 24 ساعت
مدیریت پسماند
8 مدیریت ایمنی مواد غذایی Food Safety 8 ساعت
9 بیماری های شغلی و طب کار بیماری های شغلی و طب کار 20 ساعت
10 طراحی سیستم های اعلام واطفا حریق طراحی سیستم های اعلام واطفا حریق 8 ساعت
11 زبان تخصصیHSE زبان تخصصیHSE 12 ساعت
12 کنترل عملیات پیشرفته ایمنی ماشین آلات عمرانی 8 ساعت
ایمنی جرثقیل 12 ساعت
ضبط و ربط محیط کار 8 ساعت
ایمنی انبارداری 8 ساعت
ایمنی جوشکاری و برشکاری 8 ساعت
ایمنی کار در مخازن 8 ساعت
ایمنی کار با مواد شیمیایی 12 ساعت
ایمنی حفاری و گودبرداری 8 ساعت
ایمنی انحراف ترافیک 8 ساعت
حفاظت در برابر اشعه 8 ساعت
جمع کل مدت زمان آموزش 260 ساعت

در تدوین محتوای دروس و انتخاب اساتید کاربردی بودن موضوعات کاملاً مدنظر قرار گرفته است.