نام کاربری : کلمه عبور :
HSE ACADEMY HSE ACADEMY دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
دوره ششم نیمه حضوری مهندسی ایمنی بهداشت محیط زیست
نحوه عضویت درCIEH و دریافت گواهینامه صلاحیت Accrerited Associate ، ویژه فارغ التحصیلان دوره

عطف به اطلاع رسا‏نی قبلی صورت پذیرفته درخصوص تایید دوره یکساله مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) توسط ا‏نستیتو  بهداشت محیط انگلستا‏ن (CIEHکلیه فارغ التحصیلان دوره (دوره اول، دوم و سوم حضوری) می توانند با تکمیل فرم درخواست عضویت و واریز مبلغ 3/000/000ریا‏ل  به شماره حساب 7468300039 با‏نک ملت شعبه سازمان صنایع ملی به نام آقای مجیدرضا محمدی یا به شماره کارت 6104337061252167 ، ضمن استفاده از مزایای عضویت دراین انستیتو ، گواهینامه صلاحیت بین المللی Accredited Associate  را از CIEH دریافت نمایند.

 لازم به توضیح است کهCIEH شرایط و تخفیف ویژه ای را برای عضویت اعضای خاورمیا‏نه خود درسال 2012 درنظر گرفته است

لذا با توجه به نامشخص بودن مدت این شرایط ویژه و نیز لزوم انجام هماهنگی‏ های مقتضی به منظور ثبت‏ نام متقاضیان، لازم است علاقه مندان حداکثر تا تاریخ 1391/2/31 نسبت به تکمیل فرم عضویت و واریز مبلغ اقدام نمایند.

سایر دانش پذیران این دوره که هنوز فارغ التحصیل نشده اند نیز می توانند فعلا به عنوان عضوعادی دراین انستیتو عضو شوند. جهت اطلاع از شرایط و نحوه عضویت  با دفتر آکادمی تماس بگیرید


فرم درخواست عضویت و راهنمای تکمیل آن را از فایل پیوست دریافت نمایید.

دریافت فایل اطلاعیه
زمان ثبت خبر : 5/1/2012 1:07:46 PM آخرین بروز رسانی : 5/3/2012 10:56:42 AM
منبع خبر : واحد آموزش