نام کاربری : کلمه عبور :
HSE ACADEMY HSE ACADEMY دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
دوره ششم نیمه حضوری مهندسی ایمنی بهداشت محیط زیست

مراحل ثبت نام و شروع دوره


فرایند ثبت نام و پذیرش دانشپذیران دوره مهندسی ایمنی بهداشت محیط زیست

مراحل ثبت نام و مهلت و تاریخ اجرای هر مرحله در جدول ذیل ارائه شده است:

ردیف موضوع تاریخ
1 شروع ثبت نام 95/07/10
2 پایان مهلت ثبت نام 95/08/27
3 اعلام اسامی پذیرفته شدگان 95/09/01
4 پایان مهلت واریز مبلغ ثبت نام 95/09/06
5 برگزاری جلسه افتتاحیه دوره 95/09/17
6 شروع کلاس ها 95/09/17