نام کاربری : کلمه عبور :
HSE ACADEMY HSE ACADEMY دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
دوره ششم نیمه حضوری مهندسی ایمنی بهداشت محیط زیست

برگزاری دوره سطح III ایمنی و بهداشت در محیط‏کار


این دوره توسط انستیتو بهداشت محیط انگلستان (CIEH) برای مدیران، سرپرستان و نمایندگان ایمنی و بهداشت سازمان‏ها طرح‏ریزی شده است. این دوره تحت اعتبار Ofqual انگلستان بوده و با کد 2/0711/501 در این مرجع ثبت شده است.

برگزاری دوره سطح III ایمنی و بهداشت در محیط‏کار دوره مهندسی ایمنی بهداشت محیط زیست مورد تایید CIEH انگلستان اطلاعات دوره