نام کاربری : کلمه عبور :
HSE ACADEMY HSE ACADEMY دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
دوره ششم نیمه حضوری مهندسی ایمنی بهداشت محیط زیست

انستیتو ایمنی و بهداشت حرفه‏ای انگلستان (IOSH)

این انستیتو معتبرترین مرجع متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای در دنیا می باشد. طی مکاتبات صورت پذیرفته، IOSHنیز دوره یکساله مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست(HSE)را تایید نموده به طوریکه فارغ التحصیلان این دوره میتوانند در صورت داشتن تجربیات و صلاحیت کاری مناسب در زمینه ایمنی و بهداشت حرفه ای در صورت عضویت در این انستیتو در سطوح بین المللی سطح بندی شده و گواهینامه این سطوح نیز برای ایشان صادر و ارسال میگردد. این افراد نیز می توانند در مکاتبات و رزومه کاری از کلماتی چونGradIOSH،TechIOSH،AIOSH در جلوی نام خود استفاده نمایند. این سطح صلاحیت توسط سایر موسسات بین المللی از جملهNEBOSH، به عنوان یکی از الزامات تدریس برای مدرسین بین المللی HSE مورد قبول می باشد.